Nuomos sąlygos

 1. Reikalavimai nuomininkui
  • Nuomininkas privalo turėti galiojančius pasą bei B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.Taip pat reikalaujama, jog vairuotojo stažas turetų būti ne mažesnis nei 3-eji metai ir asmuo būtų ne jaunesnis nei 25-erių metų.
  • Nuomininkui automobiliu leidžiama važiuoti į užsienį, tačiau Nuomininkas privalo pats įsitikinti, kad jo lankoma valstybė yra žalios kortos (civilinės atsakomybės draudimo) sąraše ir/ar toje valstybėje galioja automobilio KASKO draudimas. Priešingu atveju, Nuomininkas turi apdrausti automobilį prieš įvažiuodamas į tokią šalį savo lėšomis.
  • Tepalų, aušinimo ir stabdžių skysčio lygį, padangų spaudimą Nuomininkas turi kontroliuoti ir prireikus atstatyti į reikiamą būklę, kiekvieną kartą automobilį užpildamas degalais ar pradėdamas naują dieną.

Sugedus kemperiui nuomos metu,jei remontas kainuoja daugiau kaip 60 EUR reikia gauti Nuomotojo sutikimą. Nuomotojas privalo atlyginti visas Nuomininko išlaidas, susijusias su kemperio remontu, jei kemperį reikia remontuoti ne dėl Nuomininko kaltės ir kuriam Nuomotojas yra davęs savo sutikimą. Jei kemperis sugedo dėl Nuomininko kaltės, tada kemperį „Nuomininkas“ remontuoja savo lėšomis. Kemperio remontas turi būti atliekamas FIAT-o įgaliotuose servisuose (kitais atvejais reikia gauti Nuomotojo sutikimą), pristatomos sąskaitos-faktūros. FIAT serviso pagalbos telefonas: 00800-34281111

 • Kiekvieno autoįvykio, automobilio sugadinimo ar vagystės atveju būtina iškviesti policiją, pasirūpinti, kad įvykis būtų tiriamas policijoje, reikiamai užpildomi draudiminiai dokumentai.
 • Apie automobilio gedimą ar autoįvykį Nuomininkas taip pat turi informuoti automobilio draudimo bendrovę, kaip tai numatyta KASKO draudimo taisyklėse.
 • Pasibaigus nuomos terminui, Nuomininkas įsipareigoja grąžinti automobilį pilnu kuro baku ir išvalytą

 

 1. Atsiskaitymas:
  • Sutartis įsigalioja Nuomininkui sumokėjus 600 EUR užstatą, kuris kelionės laikotarpiui lieka Nuomotojui kaip franšizės mokestis. Įsigaliojus Sutarčiai Nuomotojas įsipareigoja Sutartyje numatytam nuomos laikotarpiui niekam kitam automobilio neperduoti ar kitaip panaudoti. Užstatas grąžinamas jeigu išpildytos šios sąlygos:

2.2. Perduodamo automobilio vidus yra švarus, toks pat jis turi būti grąžintas ir mums. Jei grąžintą automobilį     papildomai reikia valyti tai imamas papildomas 50 EUR mokestis;

 • Automobilis perduodamas su pilnu kuro baku. Grąžinant, kuro bakas turi būti pilnas, jeigu ne – imamas papildomas                                                 120 EUR mokestis;
 • 600 EUR draudimo frančizės mokestis, grąžinamas nuomininkui, jeigu automobiliui nepadaryta žala.
 • Be papildomo mokesčio leidžiama nuvažiuoti po 500 km. per kiekvieną išnuomotą parą. Už kiekvieną papildomą kilometrą mokamas 0,1  EUR mokestis.

3. Kelioninio automobilio perėmimas ir grąžinimas:

3.1.Automobilis perduodamas ir grąžinamas Nuomotojui sutartoje vietoje ir sutartu laiku, kuris nurodytas sutartyje.  Perduodant automobilį pasirašomas priėmimo-perdavimo aktas, kuris yra neatsiejama sutarties dalis.

 • Paruošto eksploatacijai automobilio perdavimas Nuomininkui atliekamas tik Nuomininkui sumokėjus visą nuomos kainą;
 • Prieš pateikiant kemperį Nuomininkui abi šalys įvertina nuomojamo kemperio būklę. Esami išoriniai ar interjero defektai surašomi ir patvirtinami parašais. Grąžinant kemperį už papildomai atsiradusius kemperio defektus Nuomininkas atlygina žalą iki 600 EUR (franšizės ribose). Už sugadintą papildomą įrangą Nuomininkas atsako pilnai pats. Šalims nesutarus dėl žalos dydžio, įvertinimas vykdomas nepriklausomų ekspertų biure.

 

 1. Nuomotojo įsipareigojimai:

4.1. Savo sąskaita paruošti automobilį eksploatacijai, patikrinti automobilio techninį stovį.

4.2. Perduoti Nuomininkui visą susijusią dokumentaciją (sutartis, priėmimo-perdavimo aktas, techninis pasas, žalia  korta, techninių apžiūrų talonas).

4.3. Perduoti Nuomininkui automobilį su pilnai užpildytu kuro baku, techniškai tvarkingą.

4.4. Padengti Nuomininkui išlaidas dėl automobilio remonto, pateikus sąskaitas-faktūras, jei automobilį reikia   remontuoti ne dėl Nuomininko kaltės ir Nuomotojas yra davęs savo sutikimą.

 • Nuomininkui grąžinant automobilį Nuomotojui, grąžinti Nuomininkui 600 EUR užstatą, kuris kelionės laikotarpiui lieka pas Nuomotoją kaip franšizės mokestis, jei Sutartyje numatytais atvejais Nuomininkui grąžinamo užstato (franšizės) dydis nėra mažinamas.
 1. Kelionės atsisakymas

5.1. Jei Nuomininkas nutraukia Sutartį su Nuomotoju po automobilio rezervacijos ir automobilis nebenaudojamas kitiems klientams, Nuomotojas įmokėto užstato negrąžina.

5.2. Jei Nuomotojas savo iniciatyva nutraukia Sutartį su Nuomininku ir nepasiūlo alternatyvaus Nuomininkui priimtino automobilio, Nuomotojas įsipareigoja grąžinti Nuomininkui sumokėtą užstatą ir sumokėti tokio pat dydžio baudą už Sutarties sąlygų neįvykdymą dėl Nuomotojo kaltės. Šiame punkte numatytas užstato grąžinimas ir baudos sumokėjimas Nuomininkui turi būti atliktas per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Nuomotojo pranešimo apie Sutarties nutraukimą momento.

 1. Kita:

6.1. Nuomos pradžia ir pabaiga fiksuojama priėmimo-perdavimo akte. Pavėlavęs grąžinti automobilį, Nuomininkas moka Nuomotojui už kiekvieną pavėluotą 1 (vienos) valandos laikotarpį 25 Eur mokestį, jei Sutarties šalys nesutaria kitaip.