warunki wynajmu

 1. Wymagania dla wynajmującego:
 • Wynajmujący musi mieć ważny paszport i prawo jazdy kategorii B. Wymaga to również, żeby doświadczenie jazdy był co najmniej 3 lata, żeby kierowca mial nie mniej niż 25 lat.
 • Wynajmującemu dopuszcza się na wyjazd za granicę na ten samochód, ale musi on upewnić się, ale musi on upewnić się, że jest kraj odwiedził w liście Zielona mapa (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) i / lub w tym kraju naprawdę ubezpieczenia kasko pisemnej na tym pojeździe. W przeciwnym razie wynajmujący musi ubezpieczyć samochód za swój rachunek przed przystąpieniem do takiego kraju.
 • Za każdym razem, dodawanie paliwa do maszyny, na początku dnia lub wynajmujący musi monitorować poziom oleju, płynu chłodzącego i płynu hamulcowego ciśnienie w oponach, a jeśli jest to konieczne, przywrócić żądaną pozycję.

W przypadku awarii w okresie najmu camper gdy naprawa kosztuje więcej niż 60 EUR, należy uzyskać zgodę najemcy. Najemca zwróci wszystkie koszty wynajmującego związane z naprawą kemperu, jerzeli naprawa kemperu potrzebuje sie  nie z winy wynajmującego i jerzeli najemca wyraził na to swoją zgodę. Jeżeli szkoda została wyrządzona z winy wynajmującego, w takim przypadku wynajmujący remontuje kemper kosztem własnych srodkow. Naprawy powinny być wykonywane w przyczepie FIAT w wyznaczonej służbie (w innych przypadkach należy uzyskać zgodę najemcy), dostępne faktury,  kontakt ze wsparciem FIAT po numeru 00800-34281111.

 • W przypadku każdego ruchu, wypadku, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu, należy wezwać policję, aby dbać o wypadku została zbadana przez policję, należycie wypełniony w uprzęży dokumentów.
 • Wynajmujący powinien również poinformować firmę ubezpieczeniową o uszkodzenie pojazdu lub wypadku drogowego, jak przewidziane w regulaminie ubezpieczenia kasko.
 • Po zakończeniu okresu leasingu wynajmujący jest zobowiązany zwrócić pojazd czysty i ubrany.
 1. Obliczanie
 • Umowa wchodzi w życie kiedy wynajmujący czyni zastaw w rozmiarze 600 Eur, które w czasie podróży pozostaje do najemcy jak opłata franczyzowa. Gdy umowa weszla w zycie, najemca zobowiązuje nie przekazywać pojazdu osobom trzecim oraz nie inaczej używać terminu określony w umowie. Zastaw odzyska sie w przypadku wykonywania nastepujacych warunków:

2.2 Salon samochodowy jest czysty i czystym powinien być zwrócony. Jeśli zwrocony samochód wymaga dalszego oczyszczania, w takim przypadku dodaje sie opłata w wysokości 50 EUR;

 • Bez dodatkowych opłat może podróżować 500 kilometrów dziennie za każdy wynajęty. Na każdym kolejnym kilometrze za   0,1 EUR.
 • Samochód przekazuje sie z pełnym zbiornikiem paliwa. W czasie zwrotu samochóda, zbiornik paliwa musi być pelnym, inaczej dodaje sie opłata w wysokości 120 EUR.

580 EUR ubezpieczenia opłata franczyzowa zwraca sie do wynajmującego, jerzeli samochód nie jest uszkodzony.

 1. Wynajem i zwrot samochodu turystycznego:

3.1 Samochód przekazuje sie i zwraca sie do wynajmującego w uzgodnionym miejscu i w uzgodnionym terminie określonym w umowie. W czasie przekazu samochodu podpisuje sie akt przyjęcia-przekazania, który jest integralną częścią umowy.

 • Przekazywanie gotowego do eksploatacji samochodu do wlasciciela prowadzi sie tylko po tym jak wynajmujący płaci całą sumą wynajmu.
 • Przed tym jak oddać kemper wynajmującemu, obydwie strony oceniają stan kempera. Zestawia sie list istniejących wadów zewnętrznych i wewnętrznych ktore potwierdzają się podpisami. Za dodatkowe wady powstale przed datą zwrotu wynajmujący zobowiązuje się zwolnic strata w rozmiarze do 600 EUR (w ciągu franszyzy warunkowej). Za zepsuty dodatkowy sprzęt w calosci spełnia sam wynajmujący. W wypadku jeśli strony nie znajdują zgody, ocena odbywa się w biurze niezaleznych ekspertow.
 1. Obowiązki najemcy

4.1 Za swój rachunek przygotować samochód do eksploatacji, sprawdzić techniczny stan samochodu.

4.2 Przekazać wynajmującemu wszystkie dokumenty (umowa, akt przyjęcia-przekazania, techniczny paszport, zielona karta, talon technicznego nadzoru).

4.3 Przekazać wynajmującemu samochód z pelnym zbiornikem paliwa, w dobrym stanie technicznym.

4.4 Pokryc koszty wynajmującego, związane z naprawą samochodu, pozostawiając fakturę, w przypadku, gdy naprawa kemperu potrzebuje sie nie z winy wynajmującego i i jerzeli najemca wyraził na to swają zgodę.

 • Przy powrocie samochodu, zwrócić wynajmującemu zastaw w rozmiarze 600 EUR, które w czasie podróży pozostaje do najemcy jak opłata franczyzowa, jerzeli w przypadkach, przewidzianych w umowie, rozmiar zastawu (franszyzy), rozmiar zastawu powrotnego do najemcy nie zmniejsza się.
 1. Odmowa od podróży

5.1 Jeśli wynajmujący rozrywa umowę z najemcą po rezerwacji samochodu i samochód nie wykorzystuje się dla innych klientów, wypłacony zastaw nie zwraca sie.

5.2 Jerzeli najemca rozrywa umowę z wynajmującym ze swojej inicjatywy i nie proponuje alternatywnego samochodu, możliwego do przyjęcia dla najemcy, najemca zobowiązuje się przywrócić zastaw zapłacony wynajmującym i zapłacić karę w jednakowym rozmiarze za nieprzestrzeganie warunków umowy z winy najemcy. Powrót zastawu dla wynajmującego i wpłacenie kary, przewidziane w tym punkcie, powinny być dokonane w ciągu 5 (pięciu) dni  kalendarzowych z momentu zawiadomienia najemcy o rozerwaniu umowy.

 1. Inne

6.1 Początek i koniec wynajmu jest ustalana w akcie przyjęcia-przekazania. Jerzeli spóźni z powrotem samochodu, wynajmujący płaci kare do najemcy v rozmiarze jednodniowej ceny za wynajem za każdą 2 (dwe) godzinę zwłoki, jeśli stronami umowy nie postanowiono inaczej.